για επικοινωνία: aristerastikarditsa@gmail.com

για επικοινωνία: aristerastikarditsa@gmail.com

αριστερά στην Καρδίτσα | facebook

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Να δεις τι σου ετοιμάζω για μετά: Μια μικρή σύνοψη της καταιγίδας που έρχεται

Του Παναγιώτη Καμινιώτη
εργαζόμενου ΟΤΑ
Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, το τοπίο άλλαξε και πάλι δραματικά.
Τρία νομοθετήματα τροποποιούν ριζικά τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο και συγκεκριμενοποιούν πώς θα γίνουν οι απολύσεις.
Η εισαγωγή είχε γίνει στις 17 Απρίλη, όταν στα πλαίσια παράστασης διαμαρτυρίας (με στάση εργασίας) η ΑΔΕΔΥ είχε συνάντηση με το Μανιτάκη, ο οποίος περιέγραψε με σαφήνεια το σχεδιασμό της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα.
Σε αυτή τη συνάντηση, ο Μανιτάκηςείπε: Οι απολύσεις θα γίνουν και θα είναι 4.000 το 2013 και 10.000 το 2014 (το σύνολο θα είναι όμως 15.000, όπως διορθώθηκε την επόμενη μέρα)

Θα συνεχιστεί η κινητικότητα για επιπλέον 25.000 που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσα στο 2013. Έως το τέλος του 2015 οι αποχωρήσεις –απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις-θα είναι 180.000 (και όχι μόνο 150.000 που λέει το μνημόνιο).
Οι «πηγές» απολύσεων θα είναι:
Α) Από τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις δηλαδή από τους λεγόμενους επίορκους.
Β) Από συγχωνεύσεις φορέων Ιδιωτικού Δικαίου όπου κατά τη γνώμη του είναι σοβαρή «πηγή» που θα «αποδώσει» πολλές απολύσεις. Οι υπάλληλοι θα αξιολογηθούν και θα απολυθούν.
Γ) Από συγχωνεύσεις-ενοποιήσεις –καταργήσεις δομών Δημοσίου Δικαίου.
Δ) Από αυτούς που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα αλλά δε θα μπορέσουν να επανατοποθετηθούν. Θα δοθεί δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων.
Ε) Από αυτούς που έχουν καταθέσει πλαστά δικαιολογητικά για διορισμό και προαγωγή και γι΄αυτό θα γίνει επανέλεγχος όλων των φακέλων.
Στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού λοιπόν έχουμε:
Α. ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Την Κυριακή 27 Απριλίου ψηφίστηκε, με 168 «ναι», 123 «όχι» κι 1 «παρών» σε σύνολο 292 παρόντων βουλευτών το πολυνομοσχέδιο ή αλλιώς το νέο «μίνι Μνημόνιο».
Η ψήφισή του ήταν προϋπόθεση για να απελευθερωθεί η δόση ύψους 2,8 δισ. ευρώ, από το συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την 29η Απριλίου και να δρομολογηθεί η εκταμίευση 3 ακόμη δόσεων που υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου.
Γι αυτά τα χρήματα που, πριν από οτιδήποτε άλλο θα αποπληρωθούν ομόλογα της ΕΚΤ, κατατέθηκε και πέρασε με απίστευτη βιασύνη το πολυνομοσχέδιο.
ΤΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ:
Με το πολυνομοσχέδιο, νομοθετήθηκε πρώτα απ’ όλα νέα μείωση στην πράξη του κατώτερου μισθού, χάρη στην τροπολογία που κατέθεσε τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ, με διάφορες μεγαλοστομίες περί μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας.
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Διάταξη (υποπαράγραφος ΙΔ.1, 2, 3, 4 5,6) προβλέπει ολιγόμηνη πρόσληψη ανέργων σε ΟΤΑ, περιφέρειες ή άλλες υπηρεσίες όπως σχολεία και νοσοκομεία. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών είναι από το ΕΣΠΑ. Εισάγεται επισήμως ο όρος «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» και όχι εργαζόμενοι. Οι ωφελούμενοι λοιπόν, «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», θα έχουν καθαρές αμοιβές «όχι μεγαλύτερες» από 490  ευρώ ή 19,6 ευρώ καθαρά την ημέρα όσοι είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ μηνιαία ή 17 ευρώ την ημέρα για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Μια ακόμη αντιδραστική καινοτομία εισάγεται: ο μισθός των 490 και 427 μισθών δεν είναι κατώτατος αλλά ανώτατος!!! Ακόμη, η ασφάλιση των «ωφελουμένων» είναι στο ΙΚΑ, αλλά «εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση προς τους ωφελούμενους». Ποιος πληρώνει την ασφάλιση τους; Επίσης, η κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης γίνεται από τον ΟΑΕΔ (με κριτήρια που θα καθορίζονται από υπ. Αποφάσεις και τον εποπτεύει το ΑΣΕΠ) και είναι εγγύηση για νέο όργιο ρουσφετολογίας από δημάρχους, βουλευτές, διοικητές οργανισμών κλπ.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ: Επιταχύνεται η «διεκπεραίωση» των υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια με στόχο την επιτάχυνση της διαθεσιμότητας. Ο Μανιτάκης είχε εκτιμήσει στις 17/4 στη συνάντηση με την ΑΔΕΔΥ, ότι επειδή θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια και θα τελεσιδικούν στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα αργούν οι οριστικές απολύσεις και δε θα «αποδώσουν» απολύσεις από το 2013, αλλά θα «αποδώσουν» απολυμένους το 2014. Για να «διορθωθεί» λοιπόν αυτό, «Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων …δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά σε προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ» (Υποπαράγραφος ΣΤ2,2). Και, η πειθαρχική δίωξη-και άρα η διαθεσιμότητα- «αρχίζει με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο ή την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο…» (Υποπαράγραφος ΣΤ6,1) , ενώ νομοθετείται ότι κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σώμα Ελεγκτών Δ.Δ. (Υποπαράγραφος ΣΤ11,1). (Το παράβολο για ένσταση στο ΣΤΕ ανήκει στην τάξη των αστρονομικών φαινομένων)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Προσθέτει στην Ζ2 του 4093 για τη διαθεσιμότητα, όλους τους ΙΔΑΧ του δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ανεξ. Αρχών. Προσθέτει επίσης, ότι σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται απόλυση (καταγγελία σύμβασης) των υπαλλήλων. Έχει σημασία το γεγονός ότι στα ΝΠΙΔ είναι όλοι οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ. (Υποπαράγραφος ΣΤ.12).
Β. ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Στο προσχέδιο νόμου για τη σφαγή της δημόσιας διοίκησης τα βασικά ζητήματα που ανοίγουν είναι:
Στο άρθρο 1, που αφορά υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, αποκεντρωμένες διοικήσεις και ΟΤΑ, προβλέπεται ότι με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα μπορούν να καταργηθούν, συγχωνευτούν, τροποποιηθούν αντικατασταθούν υπηρεσίες, οργανισμοί ή οργανικές μονάδες των φορέων του Δημοσίου, κλάδοι, οργανικές θέσεις. (Δεν αφήνει δηλαδή κανένα κενό και καμιά παράλειψη στη διατύπωση.) Θα λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των οργανισμών οι οποίες θα συνοδεύονται από περιγράμματα θέσεων, καθηκόντων αποστολών και διαδικασιών καθώς και από σχέδια στελέχωσης. Οι διαδικασίες αυτές, γίνονται με ΠΔ με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού.
Πριν στεγνώσει το μελάνι του προσχεδίου νόμου, έχει σταλεί σε χιλιάδες υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα σύμφωνα ερωτηματολόγιο για την «ανάλυση της θέσης εργασίας» που θα χρησιμοποιηθεί για τη λεγόμενη σχεδίαση των περιγραμμάτων των νέων θέσεων στα υπουργεία. Οι οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάζουν ως καταληκτική ημερομηνία για το σχεδιασμό των νέων περιγραμμάτων θέσεων εργασίας την 31η Μαΐου.
Με νεότερη όμως απόφαση, η διαδικασία της αξιολόγησης σταμάτησε γιατί; ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ να αξιολογήσουν και έτσι θα πάνε κατευθείαν στα άλλα μέτρα: απολύσεις και καταργήσεις χωρίς κανένα πρόσχημα.
Η συνέχεια: στο ίδιο άρθρο, «επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπικού με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού», με βάση τα πορίσματα αξιολόγησης των οργανικών μονάδων.
Τα νέα οργανογράμματα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για όλα τα υπουργεία, όπως είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά μέσο όρο 50% σε δομές και υπηρεσίες.
Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να θεσμοθετήσει τη διαδικασία –εξπρες με την οποία καταργούνται οργανικές για να δημιουργηθεί γρήγορα η «δεξαμενή» των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ως το τέλος του 2013, αλλά και να διευρυνθεί η δεξαμενή για τις 15.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014 εκ των οποίων οι 2.000 μέχρι τον Ιούνη και οι 2.000 μέχρι το τέλος του 2013. (4.000 συνολικά μέχρι τέλος 2013, με νεότερη απόφαση και άδεια της ΤΡΟΪΚΑ)
Ο νόμος αφορά ακόμα και ΔΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή μέχρι και τη μετατροπή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Όπως σημειώνεται στο άρθρο 4 «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ” ύλην αρμόδιου υπουργού».
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 ακολουθεί ένα παράρτημα, το οποίο περιγράφει συγκεκριμένα ποια νομικά πρόσωπα υπάγονται στις «ρυθμίσεις» αυτές, το οποίο όμως δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.
Είναι σαφές ότι όλος ο νόμος σηματοδοτεί αλλαγή της σχέσης εργασίας των ΔΥ.
Στην διαθεσιμότητα και κίνδυνο απόλυσης και οι μακροχρόνια ασθενείς
Αυστηροποιείται το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτικών αδειών (άρθρα 6 έως 11).
Σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που αντιστοιχεί σε τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας (με αφαίρεση αδειών της προηγούμενης 8ετίας) και μπορεί κατά περίπτωση να φτάσει μέχρι τους 12 συνεχόμενους μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθεται αυτεπάγγελτα σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο ετών (άρθρο 9).
Σε περίπτωση που, δύο μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά (αρθρο 8, 8 και 9,3).
Επίσης, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, (με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο).
Ακόμη και για τις βραχυχρόνιες άδειες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια ακόμη και μιας ημέρας έως 3ημέρες, γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια έως πέντε ημερών κάθε φορά και όχι πάνω από 10 το χρόνο. (αρ.7). Τέλος, ειδικές υγειονομικές επιτροπές για τα δυσίατα νοσήματα (αρ.11) θα γνωματεύουν και για απολύσεις.
Θεσμοθετούνται αλλαγές και στην υπηρεσιακή εξέλιξη με τροποποιήσεις του 4024/2011(αρ. 2):
Καταργείται η απαίτηση συμπλήρωσης ορισμένων χρόνων υπηρεσίας πριν τη δυνατότητα υποψηφιότητας για θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης γενικού διευθυντή ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται από τα 18 στα 12 έτη.
Για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που επιλέγονται για 5 χρόνια, προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας στα οποία θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκπληρώνουν σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους αλλά και σε ετήσια βάση. Αν δεν τα εκπληρώνουν, τότε απομακρύνονται. Στα κριτήρια επιλογής, επαναλαμβάνεται μονότονα, ότι «επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους».
Τελευταίο σχόλιο:
Η αίσθηση που δημιουργείται με όλα αυτά, σε συνδυασμό με τα πειθαρχικά, και τις δηλωμένες προθέσεις για συρρίκνωση δημοσίου με την ιδιωτικοποίηση των πάντων (πρόσφατες είναι οι δηλώσεις του Αντ. Μανιτάκη ότι θα διατηρηθούν μόνο οι αναγκαίες και χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δημόσιες υπηρεσίες «που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς»), είναι ότι δεν πάει άλλο.
Ας επιχειρήσουμε τώρα, να δώσουμε φωνή και έκφραση σ’ αυτό το

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου