για επικοινωνία: aristerastikarditsa@gmail.com

για επικοινωνία: aristerastikarditsa@gmail.com

αριστερά στην Καρδίτσα | facebook

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ανεμογεννήτριες: το περιβάλλον θυσία στα κέρδη !

                                                                                                           
     Του Βασίλη Κρανιά, περιφ. σύμβουλου της Λαϊκής Συσπείρωσης
Στις συνθήκες του καπιταλισμού δεν υπάρχει όριο σε τίποτα μπροστά στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν όπως θέλουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οδηγώντας σε καταστροφή συνολικά το περιβάλλον, τη φύση, τους ανθρώπους, τα πάντα. Μοναδικός ‘’θεός’’ τους τα κέρδη, είτε είμαστε σε φάση ανάπτυξης, είτε σε φάση οικονομικής κρίσης !
Όλα για το κεφάλαιο και τους υπηρέτες του είναι εμπόρευμα και σαν τέτοιο πρέπει να τα αγοράζουν και να τα πουλάνε με σκοπό να θησαυρίζουν. Το φυσικό περιβάλλον δε θα μπορούσε να ξεφύγει από
τα νύχια τους.
Το τραγικό είναι ότι όλα αυτά ισχυρίζονται ότι τα κάνουν ‘’για το καλό μας’’.
Με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλούν οι ίδιοι με τις συμβατικές μορφές ενέργειας ‘’αλωνίζουν’’ δισεκατομμύρια ευρώ για τις λεγόμενες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά κλπ. Χωρίς όρια και φραγμούς, επειδή είναι στα χέρια των μεγαλοεπιχειρηματιών, καταστρέφουν αντί να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον.
Η Ευρωπαϊκή ένωση θέλοντας να περιορίσει την οικονομική εξάρτησή της από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα από ανταγωνιστές της στην παγκόσμια σκακιέρα και αφ” ετέρου να επιταχύνει την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα μέσα απ” την εξάπλωση των ιδιωτικών αιολικών πάρκων, χρηματοδοτεί με τεράστια ποσά τις ΑΠΕ. Οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου και στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την εγκατάσταση ΑΠΕ οπουδήποτε (δάση, προστατευόμενες περιοχές κλπ).
Για το νομό Καρδίτσας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα είκοσι μία (21) άδειες για εγκατάσταση ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 500 MW περίπου, στις παρακάτω θέσεις:
α/α
Καποδιστριακός Δήμος
Θέση εγκατάστασης
1
ΑΘΑΜΑΝΩΝ
ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ
2
ΑΘΑΜΑΝΩΝ
ΤΣΟΥΤΕΣ
3
ΑΘΑΜΑΝΩΝ & ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ
4
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ
5
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΣΠΙΤΑΚΙ
6
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΦΟΥΡΚΑ – ΜΑΣΟΥΡΙ
7
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΟΛΙΒΑΔΟ-ΠΑΛΙΟ ΜΑΝΔΡΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
8
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
9
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΧΛΑΔΙΑΣ – ΚΟΥΚΙΑ
10
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΕΛΑΤΗ – ΜΑΡΑΘΟΣ
11
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΒΕΡΟΥΣΙΑ
12
ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΤΥΜΠΑΝΟΣ
13
ΑΡΓΙΘΕΑΣ, ΠΥΛΗΣ
ΤΣΟΥΚΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ – ΣΟΥΦΛΙ
14
ΑΧΕΛΩΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΑΕΤΟΣ & ΠΥΡΓΟΣ
15
ΙΤΑΜΟΥ
ΤΡΑΓΟΣΤΑΛΟΣ
16
ΙΤΑΜΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ
17
ΙΤΑΜΟΥ
ΓΙΩΤΗΣ
18
ΙΤΑΜΟΥ, ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥ
ΚΑΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ
19
ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
ΚΟΥΛΙΑ – ΚΟΡΥΦΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
20
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΕΡΑΣ
21
ΡΕΝΤΙΝΗΣ
ΛΕΠΟΥΧΙΑ
Επίσης δυο (2) τουλάχιστον άδειες για θέσεις εγκατάστασης γειτονικών νομών, προβλέπουν διέλευση των γραμμών μεταφοράς από περιοχές του νομού Καρδίτσας
Σε όλες τις άδειες, μετά την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ, ζητούνται εγκρίσεις για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από τους Δήμους και την Περιφέρεια !
Τρείς τουλάχιστον ΜΠΕ ήρθαν για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (ΠΣΘ) και όλες εγκρίθηκαν (Ζυγουρολίβαδο, Προφήτης Ηλίας, Πύργος-Αετός). Ο Δήμος Αργιθέας έχει συμφωνήσει, όπως αναφέρθηκε στο ΠΣΘ.
Μία ΜΠΕ (Λεπούχια Ρεντίνας) αποσύρθηκε προς το παρόν παρά την θετική εισήγηση (με όρους υπογείωσης των γραμμών μεταφοράς) από τον αντιπεριφερειάρχη.
Οι δύο ΜΠΕ των γειτονικών νομών και αυτές εγκρίθηκαν από το ΠΣΘ με κάποιες προσθήκες όρων για τις γραμμές μεταφοράς (να γίνουν υπόγειες) που δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα γιατί και δεν είναι υποχρεωτικές και ζημιά προξενούν πάλι.
Να σημειώσουμε ότι οι εισηγήσεις στο ΠΣΘ είναι σχεδόν καρμπόν και δεν έχουν κανένα συνημμένο στοιχείο της ΜΠΕ (χάρτη, περιγραφή, κλπ), παρά μόνο συνοπτική περιγραφή.
Μερικές από τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και οι γραμμές μεταφοράς θα κατασκευαστούν μέσα σε περιοχές ειδικής προστασίας και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) με κωδικό ‘’SPAGR 243002-ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ’’, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) Περιοχής Λίμνης Πλαστήρα με κωδικό τόπου ΑΤ30110009) ή σε δασικές εκτάσεις που κηρύχτηκαν αναδασωτέες μετά από πυρκαγιά.
Σε κάθε περίπτωση με τις εργασίες εγκατάστασης αλλά και μεταφοράς των υλικών αποψιλώνεται, εκχερσώνεται και μετατρέπεται σε ‘’κρανίου τόπο’’ μεγάλη έκταση. Υπ’ όψη ότι οι πυλώνες και τα πτερύγια είναι τεράστια και η κατασκευή προκαλεί τρόμο με το ύψος της (ανάλογα με τον τύπο φτάνει τα 100 μ. περίπου ο πυλώνας και άλλα 80 μ. περίπου τα πτερύγια)
Για να πάρει μια εικόνα ο αναγνώστης θα αναφέρουμε για τις τρεις μόνο παραπάνω περιπτώσεις της Αργιθέας Καρδίτσας (δηλαδή για 64 ανεμογεννήτριες) τις επεμβάσεις που θα γίνουν (προσεγγιστικά):
μήκος κορυφογραμμής
14 χιλιόμετρα
εμβαδό περιοχής επέμβασης (πολύγωνο)
2.600 στρέμματα
μήκος υπογείων δικτύων
65 χιλιόμετρα
διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόμων (5 μ.)
39,5 χιλιόμετρα
διαμόρφωση πλατειών
123 στρέμματα
επιφάνεια σκυροδέματος
9 στρέμματα
κυβικά σκυροδέματος
900
Όσον αφορά στις 48 ανεμογεννήτριες στις 3 θέσεις για τις οποίες συζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 26 Νοέμβρη (Γιώτης Ιτάμου, Κούλια-Κορυφή-Προφήτης Ηλίας Καλλιφωνίου & Καπροβούνι-Κεφαλόβρυση Ιτάμου-Καλλιφωνίου), η εταιρεία, προφανώς για να δελεάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να γνωμοδοτήσει θετικά, κατέθεσε στο Δήμο επιστολή με ανάλυση των μελλοντικών εσόδων που θα έχει ο Δήμος από τις ανεμογεννήτριες. Τα τοπικά συμβούλια Ραχούλας, Νεράιδας, Μολόχας και Απιδιάς συμφώνησαν για τις εγκαταστάσεις, ενώ το τοπικό συμβούλιο του Αμαράντου διαφώνησε. Το μήκος των κορυφογραμμών που επηρεάζονται στις 3 αυτές περιπτώσεις φτάνει τα 10,50 χιλιόμετρα.
Μια εικόνα της καταστροφής που συντελείται απο την εγκατάσταση ανεμογεννητριών φαίνεται καθαρά στη συνημμένη φωτογραφία από άλλες περιοχές που εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες. Αν θελήσουμε να μετρήσουμε και τις συνέπειες στο ζωικό βασίλειο ή σε διάφορες άλλες δραστηριότητες των ανθρώπων και από το θόρυβο ή άλλες αιτίες, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη. Ανατρέπεται η οικολογική ισορροπία της περιοχής !
Στη συνημμένη αεροφωτογραφία από το googleearth φαίνονται ενδεικτικά οι θέσεις των 21 αδειών στο νομό Καρδίτσας. Με μια και μόνο ματιά καταλαβαίνει ο καθένας ότι δε θα μείνει κορυφή για κορυφή στα βουνά της περιοχής μας χωρίς να καταστραφεί.
Οι παρατάξεις του ΠΣΘ ‘’ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ’’, ‘’ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΗ’’, ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ’’, ‘’ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ’’,, (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ) και ή παράταξη ‘’Μένουμε Θεσσαλία, Οικο-ΛΟΓΙΚΑ’’ , στηρίζουν όλες τις ΜΠΕ για τις ανεμογεννήτριες και τις άλλες ΑΠΕ, γι’ αυτό να μην υπάρχουν αυταπάτες ότι αυτοί θα μπουν μπροστά να προστατέψουν το περιβάλλον. Στηρίζουν τη πολιτική των κομμάτων τους, ξεκάθαρα.
Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών γίνεται στο βωμό του ιδιωτικού οικονομικού συμφέροντος και των ενεργειακών ανταγωνισμών, χωρίς να λύνεται επί της ουσίας το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας και χωρίς να προστίθενται θέσεις εργασίας.
Η ‘’Λαϊκή Συσπείρωση’’ θεωρεί ότι η ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα για να κερδίζουν οι λίγοι και πρέπει να παρέχεται φθηνά στο λαό. Πρέπει να ενταθεί ο αγώνας, ο λαός να αγωνιστεί για να αποτρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
Να απορρίψει τη δράση του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τομέα της ενέργειας και να αγωνιστεί για αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας, ενταγμένο στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού, που θα παίρνει υπόψη τις ανάγκες της χώρας μας, τη δυνατότητα να παρέχεται φτηνά στα λαϊκά στρώματα, θα αξιοποιεί τα επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος, και θα είναι ο τομέας της ενέργειας, ο πλούτος και τα μέσα παραγωγής λαϊκή ιδιοκτησία.

Βασίλης Κρανιάς, περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου